Dyrkningen i marken

Jordbær i hånden
grisene
kartofler1

Permagrønt er under økologisk omlægning, og de første grøntsager kan kaldes økologiske i 2019. Vi følger derfor økologireglerne. Men økologi er ikke nok for os. Vi ønsker at gøre det ENDNU bedre.

Vi tilstræber at skabe liv i marken. Vi planter mange forskellige, nyttige planter. Både spiselige, men også mange blomster, der tiltrækker inskter og fulge, som holder skadedyrene i balance. Vi laver insektriber, grøngødning, habitater for vilde bier og sørger for liv og nærring til mange vilde dyr, foruden at producere skønne grøntsager til salg.

Vi er forsigtige med vores fine jord. Vi dyrker i en fin sandblandet muldjord, men er velsignet med en lerkappe 2 meter nede. Det betyder at planternes rødder let kan arbejde sig ned i jorden og optage vand og næring. Vi gøder primært med grøngødning, som er afgrøder vi sår, kun for at tilføre jorden næring.

I marken bor, foruden de vilde dyr, også vores andeflok på ca. 20 ænder og vores to dejlige grise. Både ænder og grise er gode til at spise snegle og andet utøj, og så er grisene formidable til at arbejde plantemateriale ned i jorden. På den måde undgår vi at pløje jorden, som er en voldsom proces for svampe og andre mikroorganismer.

 

Svampe have
Løg kommer
nye kartofler